Zmiana przepisów o karze łącznej

Obecnie, miłościwie nam panująca władza, wykorzystuje w oryginalny sposób fakt pandemii związanej z COVID-19 i konieczność dostosowania przepisów do aktualnej sytuacji w kraju. O ile niezbędne jest dostosowanie przepisów w sferze medycznej lub gospodarczej,  o tyle trudno znaleźć związek pomiędzy pandemią, a przepisami o karze łącznej, które znajdują się w kodeksie karnym.

Tak mi się przynajmniej wydawało. Jak się jednak okazało, polskiemu ustawodawcy wydawało się inaczej. 

Zmiana przepisów o karze łącznej w związku z pandemią COVID-19

Ustawa z dnia 19.06.2020 o ładnej nazwie „o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19” zmienia – nie wiedzieć dlaczego – również przepisy w kodeksu karnego. 

Obowiązujący zatem od 24.06.2020 art. 85 kk w swojej najistotniejszej części ma obecnie następujące brzmienie:

Art. 85. § 1. Jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa.”

Poprzednio obowiązujący przepis miał treść następującą:

Art.  85.  §  1.  Jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną.

Wprowadzona „nowinka” polega na zamieszczeniu frazy: „zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw”.

Co tak naprawdę oznacza ta zmiana?

Po pierwsze to, że poprzednio mogliśmy połączyć kary za różne przestępstwa prawie w każdym przypadku,  natomiast obecnie tylko w tych przypadkach, gdy przestępstwa nie będą przedzielone wyrokiem. 

Po co taka zmiana? Prawdopodobnie dlatego, że obecna władza lubi jak ludzie siedzą. Im dłużej, tym lepiej. Przy wyroku łącznym, w większości spraw, ostateczna kara jest krótsza aniżeli suma wszystkich kar. Zatem utrudnienie wydawania wyroków łącznych spowoduje, że pobyt za kratami będzie dłuższy.

Po drugie, czy to rozwiązanie jest nowością? Otóż nie jest, albowiem przepisy o karze łącznej miały podobne brzmienie przed 2015 r. Wszyscy, którzy zajmują się tymi zagadnieniami w praktyce wiedzą, że wydawanie wyroków łącznych, przy dużej liczbie wyroków jednostkowych przed 2015, było bardzo skomplikowane. Przepisy obowiązujące w latach 2015-2020 znacznie sprawę uprościły, a wydawanie wyroków łącznych usprawniły. 

Istnieje jednak taka kategoria osób, która nie może spać spokojnie jak coś zaczyna działać dobrze. Należy wówczas wszystko zrobić, aby to zepsuć. Tą kategorią osób są właśnie politycy. Na nich zawsze można liczyć.