Europejski nakaz aresztowania

Kancelaria posiada długoletnie doświadczenie w sprawach związanych z europejskim nakazem aresztowania (ENA). Ze względu na współpracę z adwokatami w różnych krajach jesteśmy w stanie zapewnić fachową pomoc prawną zarówno przed przekazaniem osoby poszukiwanej do Polski jak i po takim przekazaniu. Zapewniamy obronę zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego jak i wykonawczego. Możemy poszczycić się wieloma sprawami, w których doprowadziliśmy do uchylenia europejskiego nakazu aresztowania bez konieczności przetransportowania do Polski osoby poszukiwanej ENA. Stosujemy w tym celu szeroki wachlarz różnorodnych środków prawnych takich jak: negocjacje, wnioski o odroczenie wykonania kary, wnioski o zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, wnioski o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności itp. Więcej na ten temat można dowiedzieć się tutaj: Europejski nakaz aresztowania.