Sprawy karno-skarbowe

Sprawy karne wynikające z kontroli Urzędów Skarbowych, Urzędów Celnych, ZUS, PIP itp. na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego.