Prawo pracy

Reprezentowanie pracodawcy przed sądami  w sporach z pracownikami, związkami zawodowymi.