Cennik dla przedsiębiorców

W odniesieniu do klientów korporacyjnych Kancelaria stosuje trzy warianty cenowe:

Ryczałt w tym wariancie stanowi wynagrodzenie za całość usług świadczonych przez Kancelarię. Tak ustalona forma wynagrodzenia jest jedyną płatnością Klienta za świadczone usługi. Wysokość ryczałtu zależy w głównej mierze od potrzeb Klienta i jego oczekiwań.

W tym wariancie, wynagrodzenie Kancelarii obliczane jest od każdej sprawy odrębnie, według stawki godzinowej. Tak ustalony sposób rozliczeń, dogodny jest zwłaszcza dla Klienta sporadycznie korzystającego z usług Kancelarii.

Wówczas wynagrodzenie jest ustalane za prowadzenie konkretnej sprawy.